КР Президентинин жарлыктары

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫКТАРЫ

  1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 2-майындагы ПЖ N 152 «Жергиликтүү маанидеги иштерди башкарууда Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн элдик курултайынын ролун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө» жарлыгы.
  2. Жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн элдик курултайы жөнүндө жобо.
  3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы ПЖ N 327 "Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жонундо" жарлыгы.
  4. Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө жобо.
  5. Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын бош администрациялык кызмат ордун ээлөөгө конкурсту өткөрүү тартиби жөнүндө жобо (документ орус тилинде). 
  6. Кыргыз Республикасынын администрациялык кызматты ээлеген муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди берүү тартиби жөнүндө жобо.
  7. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 17-февралындагы ПЖ N 44 "Жергиликтуу оз алдынча башкаруу чойросундо мамлекеттик саясатты жузого ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө" жарлыгы.
  8. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 26-июнундагы ПЖ N 145 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитуу жонундо" жарлыгы.
  9. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-июлундагы ПЖ N 162 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуу системасын оркундотуу маселелери жонундо" жарлыгы (2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуу системаны өнүктүрүү Программасын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралардын Планы).
  10. 2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуу системасын өнүктүрүүнүн Программасы.