Бейөкмөт уюмдар үчүн сынак!

19.07.2016 13:00 — 30.09.2016 13:00

Сынакка катышууга БӨУ катары каттоодон өткөн жана Чүй облусунун муниципалитеттеринин аймагында иш алып барган жарандык коом уюмдары чакырылат.

Өнүктүрүү саясат институту, Швейцария Өкмөтү тарабынан каржыланган
“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун (мындан ары – Долбоор) алкагында

“Жарандарды бюджеттик процесске тартууда
жарандык коом уюмдарынын (БӨУ) ролу” СЫНАГЫ тууралуу жарыялайт!

 

Сынактын максаты: жарандардын жергиликтүү деңгээлде чечимдерди кабыл алууга, бюджеттик процесске катышуусунда укуктарын коргоодо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (ЖӨБ) тарабынан отчеттуулукка жетүүдө көрүнүктүү ийгиликтерге ээ болгон жарандык коом уюмдарын (БӨУ) аныктоо жана аларга дем берүү.

Сынактын тапшырмалары:

Сынактын катышуучулары жана анын географиясы

Сынакка катышууга БӨУ катары каттоодон өткөн жана Чүй облусунун муниципалитеттеринин аймагында иш алып барган жарандык коом уюмдары чакырылат.

Бир, же бир нече мисалды сүрөттөгөн табыштамалар Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине 2016-жылдын 15нен 30-сентябрга чейин жиберилиш керек.

СЫНАК ТУУРАЛУУ ЖОБО ЖАНА ТАБЫШТАМАНЫН ФОРМАСЫ

Байгелер

Сынактын жалпы байге фонду – 200 000 сом. Байге фондунун каражаттары Швейцария Өкмөтү каржылаган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору (мындан ары – Долбоор) тарабынан берилди.

Сынактын жеңүүчүлөрүнө байгелер төмөнкүдөй тартипте тапшырылат:

Бардык маалыматтарды “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорун ишке ашырып келаткан Өнүктүрүү саясат институтуна 2016-жылдын 30-сентябрына чейин Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108 дареги боюнча тапшырууну өтүнөбүз. Кошумча маалымат алуу үчүн Азамат Мамытовго (0 312) 97-65-30 (34) номуруна телефон чалыңыз же AMamytov@dpi.kg электрондук дарегине кат жазыңыз.

Проект: