Коммерциялык эмес уюмдар үчүн тренингдерди уюштуруу жана өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сынак жарыялайт

06.06.2014 12:10 — 30.11.-0001 00:00

Документтерди 2014-жылдын 20-июну, саат 17.00дөн кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча жиберүү зарыл: 720021, Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44-үй

Швейцария Өкмөтү Британиянын Эл аралык өнүктүрүү боюнча министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган,

Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган  

“Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору

коммерциялык эмес уюмдар үчүн

жарандык коом уюмдарынын (ЖКУ) дараметин жогорулатууга, 
жаңжал потенциалын азайтууга жана жергиликтүү жамаат менен ЖӨБ органдарынын ортосундагы конструктивдүү диалогду өнүктүрүүгө багытталган тренингдерди уюштуруу жана өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сынак жарыялайт.

Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарындагы 26 пилоттук айылдык аймактын территориясындагы демилгелүү топтордун мүчөлөрү үчүн 2014-жылдын 15-июлунан 1-октябрына чейинки мезгил аралыгында курамында 25 адам болгон топ үчүн бир күндүк 2 тренинг (күнүнө 5 сааттан кем эмес иш программасы болуш керек) өткөрүү зарыл. 

Потенциалдуу катышуучуларга коюлган талаптар:

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди берүү керек:

Документтерди 2014-жылдын 20-июну, саат 17.00дөн кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча жиберүү зарыл: 720021, Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44-үй, Өнүктүрүү саясат институту, (0312) 976530, жазуу таризинде жеке тапшыруу керек, же office@dpi.kg электрондук почтасына жиберсе болот.

Кошумча маалыматты www.vap.kg, www.dpi.kg сайттарынан тапса болот, же sgradwal@dpi.kg электрондук дарекке кайрылуу аркылуу алуу мүмкүн. Байланыш үчүн: Сабина Градваль, Долбоордун жетекчисинин орун басары. 
 

Проект: