Плакаттар сынагы "Ушул тапта, ушул жерде: Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу»

27.10.2021 18:24 — 17.01.2022 17:00

Сынак иштери 2021-жылдын 1-ноябрынан баштап 2022-жылдын 17-январына чейин кечки саат 17:00дөн кечиктирбестен тапшырылышы керек.

Өнүктүрүү саясат институту Швейцария Өкмөтү тарабынан каржыланган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорун (мындан ары – Долбоор) ишке ашырууда.

Долбоордун негизги максаты – жарандардын бюджеттик жана чечимдерди кабыл алуу процессине активдүү катышуусу менен ЖӨБ органдары тарабынан жергиликтүү бюджеттик каражаттарды ачык жана натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу.

Долбоордун негизги өнөктөштөрү: «Муниципалитет» журналы, Кыргызстан Сүрөтчүлөр Союзу, «Билимкана» мектептер тармагы, Ысык-Көл облусунун сүрөтчүлөр Союзу, «Лидерство» жаштар бирикмеси (Каракол ш.), Ош областтык көркөм сүрөт музейи, Кыргызстан Сүрөтчүлөр Союзунун Жалал-Абаддагы бөлүмү, «СХ» журналы.

Негизги маалымат аянтча: ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар порталы (www.myktyaimak.gov.kg)

 

ПЛАКАТТАР СЫНАГЫ

"УШУЛ ТАПТА, УШУЛ ЖЕРДЕ:
Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу”

Плакаттардын темалары:

Сынактын максаты – жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышууга болгон укуктары жөнүндө түшүнүктү визуалдык образдар жана көркөм чечмелөө аркылуу кеңейтүү.

Сынактын тапшырмалары

Катышуучулар

Сынактын катышуучулары Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган 14 жаштан жогору жеке адамдар же жеке адамдардын топтору болуп саналат. Кесипкөй сүрөтчүлөр жана дизайнерлер, ошондой эле чыгармачыл студенттер катышууга чакырылат жана кубатталат.

Тандоо шарттары

Сынактык иштер сынакка катышууга жарамдуулугуна жараша бааланат.

Сынактын шарттарына жооп бербеген иштер КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ.

Байгелер

Сынактын жалпы байге фонду – 130 000 сом. Байге фондунун каражаты Өнүктүрүү саясат институтунун Швейцария Өкмөтү тарабынан каржыланган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору тарабынан берилген.

Сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар төмөнкү тартипте ыйгарылат:

Уюштуруучулар акча каражаттарын байгелердин ортосунда бөлүштүрүүнү өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

Маанилүү: Сынактын жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр кармалып калгандан кийин берилет.

Автордук укук: Бардык укуктар плакаттардын авторлоруна жана Өнүктүрүү саясат институтуна таандык. Сынактын уюштуруучусу (Өнүктүрүү саясат институту) конкурстук иштерди маалымат каражаттарында жана Өнүктүрүү саясат институтунун башка басылмаларында, анын ичинде коммерциялык продукцияда жарыялоо укугун өзүнө калтырат.

Сынак комиссиясы

Жеңүүчүлөрдү курамына төмөнкү тараптардан түзүлгөн Сынак комиссиясы аныктайт:

Комиссия келип түшкөн сынактык иштерди карап чыгып, сынактын акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин бир айдын ичинде жеңүүчүлөрдү аныктайт.

Сынактын жеңүүчүлөрү Сынак комиссиянын отурумунун аягында билдирилет.

Сынактык иштерди кабыл алуу мөөнөтөрү:

Сынак иштери 2021-жылдын 1-ноябрынан баштап 2022-жылдын 17-январына чейин кечки саат 17:00дөн кечиктирбестен төмөнкү даректер боюнча тапшырылышы керек:

Сынактын куратору: Наталья Андрианова

Сынактын консультанты: Гамал Боконбаев

Долбоордун координатору: Жылдыз Керимова

 

Көмөкчү маалымат булактары:

 

 

 

 

 

Проект: