PSI: Аял лидерлигинин жөндөмдөрүнө жана шайлоо процесстерине катышуу боюнча үч күндүк тренингге катышуу үчүн потенциалдуу аял-талапкерлер арасында тандоо сынагы

28.01.2021 15:08 — 11.02.2021 17:00

Өтүнмөнү толтурууга байланыштуу суроолор пайда болсо Долбоордун жооптуу кызматкерине, Жылдыз Абдылдаеванын электрондук дарегине кат жазыңыз: Zhyldyz.Abdyldaeva@helvetas.org же телефон аркылуу байланышыңыз: 0772005959.

Швейцария Өкмөтү тарабынан Швейцария Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги аркылуу каржыланган,
Хельветас жана Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ) тарабынан ишке ашырылып жаткан
"Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу" Долбоору
аял лидерлигинин жөндөмдөрүнө жана шайлоо процесстерине катышуу боюнча
үч күндүк тренингге катышуу үчүн
потенциалдуу аял-талапкерлер арасында тандоо сынагын жарыялайт

Катышуучуларга коюлган талаптар:

Тренингдин өткөрүлүшү 2021- жылдын февраль айынын экинчи жарымына пландаштырылууда.

Жогоруда көрсөтүлгөн бардык талаптарга жооп берген талапкерлер, 2021-жылдын 11-февраль саат 17:00гө чейин өтүнмө формасын толтуруп, төмөндө берилген жолдордун туура келген бирөөсү аркылуу жибере алат:

11- февралдан кийин жеткирилген документтер каралбайт.

Өтүнмөнү толтурууга байланыштуу суроолор пайда болсо Долбоордун жооптуу кызматкерине, Жылдыз Абдылдаеванын электрондук дарегине кат жазыңыз: Zhyldyz.Abdyldaeva@helvetas.org же телефон аркылуу байланышыңыз: 0772005959.

Жүктөө үчүн материалдар: Сынактын шарттары жөнүндө маалымат жана өтүнмө формасы 

Проект: