Уюмдар үчүн жергиликтүү жамааттардын Уставдарын жана жергиликтүү кеңештердин иш регламенттерин жайылтуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сынак жарыялайт

07.06.2014 13:16 — 30.11.-0001 00:00

Документтерди 2014-жылдын 20-июну, саат 17.00дөн кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча жиберүү зарыл: 720021, Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44-үй

Швейцария Өкмөтү Британиянын Эл аралык өнүктүрүү боюнча министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган,

Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган

“Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору

уюмдар үчүн

Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарындагы 26 пилоттук айылдык аймакта
жергиликтүү жамааттардын Уставдарын жана жергиликтүү кеңештердин иш регламенттерин жайылтуу
боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сынак жарыялайт. 

Кызмат көрсөтүүлөр Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарындагы 26 пилоттук айылдык аймактын территориясында 2014-жылдын 1-июлунан 1-ноябрына чейинки мезгил аралыгында ишке ашырылыш керек.

Потенциалдуу катышуучуларга коюлган талаптар:

  • Юридикалык кызматтарды көрсөтүүдө 5 жылдан кем эмес тажрыйбанын болушу (ЖӨБ органдарынын ченемдик укуктук акттарына юридикалык экспертизаны жүргүзүү тажрыйбасы артыкчылык болуп эсептелет).
  • Айылдык аймактардын деңгээлинде жергиликтүү жамааттар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иш алып барууда, анын ичинде коомдук иш-чараларды жана тренингдерди өткөрүү боюнча, 3 жылдан кем эмес тажрыйба болуш керек.
  • Жергиликтүү өз алдынча башкарууну жана бул чөйрөдөгү мыйзамдарды билүү шарт. 
  • Кыргыз тилин сөзсүз билүү зарыл.

Тендерге катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:

  • юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
  • карызы болбогону тууралуу салык органдарынан жана Соцфонддон маалымдама;
  • кызыкдар болгону тууралуу кат, анда катышуучунун сынактын талаптарына жооп бере турганы тууралуу маалымат жана башка жүйөлөр келтирилет;
  • жергиликтүү жамааттардын Уставын жана жергиликтүү кеңештердин иш регламенттерин жайылтууну уюштуруу боюнча сунуш (аны менен кошо иш-чаралардын планы); 
  • аталган кызматтарды көрсөтүүгө катыша турган юрист-кеңешчилердин жана башка катышуучулардын таржымалы;
  • деталдуу бюджет, анда кызмат көрсөтүүгө байланышкан бардык чыгымдар, аны менен кошо мамлекетке милдеттүү салыктык жана башка төлөөлөр камтылыш керек.

Документтерди 2014-жылдын 20-июну, саат 17.00дөн кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча жиберүү зарыл: 720021, Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44-үй, Өнүктүрүү саясат институту, (0312) 976531, жазуу таризинде жеке тапшыруу керек, же office@dpi.kg электрондук почтасына жиберсе болот.

Кошумча маалыматты www.vap.kg, www.dpi.kg сайттарынан тапса болот, же bbekiev@dpi.kg электрондук дарекке кайрылуу аркылуу алуу мүмкүн. Байланыш үчүн: Бекболот Бекиев, Долбоордун жетекчиси.  
 Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)