ИМАКЕЕВ Нурбек

ИМАКЕЕВ Нурбек

PSI долбоорунун жергиликтүү деңгээлде иш алып баруу боюнча менеджери