БАЛАКУНОВА Айнура

БАЛАКУНОВА Айнура

Жарандык катышуу боюнча адис / жергиликтүү экономикалык өнүгүү чөйрөсүндө консультант