ГРАДВАЛЬ Сабина Андреевна

ГРАДВАЛЬ Сабина Андреевна

ӨСИ Башкарма мүчөсү, "Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" (VAP) Долбоорунун жетекчисинин орун басары