ДОБРЕЦОВА Надежда Николаевна

ДОБРЕЦОВА Надежда Николаевна

Өнүктүрүү саясат институтунун Башкарма төрайымы (2009-жылдан), «Муниципалитет» журналынын башкы редактору (2011-жылдан)