“Өнүктүрүү саясат институту” коомдук бирикмеси (ӨСИ) — мыйзам чыгаруунун, мамлекеттик жана муниципалдык башкарууну реформалоонун, жергиликтүү өз алдынча башкарууну (ЖӨБ) өнүктүрүүнүн, жамааттардын жана массалык коммуникациялардын ар кандай чөйрөлөрүндө көп жылдык таанылган тажрыйбасы бар эксперттердин башын бириктирген кыргызстандык коммерциялык эмес бейөкмөт уюм.

ӨСИ миссиясы — жергиликтүү жамааттарга жана башкаруу органдарына адамдын татыктуу жашоого болгон укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн иш жүзүнө ашыруусуна көмөктөшүү. 

Институттун иш аракеттеринин багыттары:

ӨСИнин 2021-2025-ж.ж. карата Өнүгүү стратегиясы: 2015-жылы ӨСИ уюмдун 2015-2019-жылдарга карата, 2021-жылы – 2021-2025-жылдарга карата Өнүгүү стратегиясын кабыл алды. Бул Стратегияны даярдап жаткан учурда ӨСИ кызматташтыктын кеңири тармагына ээ болгон, мамлекеттик, коммерциялык эмес жана бизнес структураларда татыктуу аброю бар өнөктөштөр менен иш алып барган туруктуу жана таасирдүү уюм катары калыптанып калган.

2021-жылы уюм көптөгөн туруктуу жана ассоциацияланган кызматкерлерди – мыйзам чыгаруу чөйрөсүндө, мамлекеттик жана муниципалдык башкарууну реформалоодо, ЖӨБдү, жамааттарды жана массалык коммуникацияларды өнүктүрүүдө көп жылдык тажрыйбасы бар эксперттердин башын бириктирди. Ошол эле учурда ӨСИ Дүйнөлүк Банк (World Bank), Швейцария Өкмөтү (SDC), Германиянын техникалык кызматташтык боюнча коому (GIZ) ж.б. тарабынан каржыланган, Кыргыз Республикасында (КР) жергиликтүү өнүгүү чөйрөсүндөгү ири техникалык жардам долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашырууну улантууда.